U tjednu od 4. do 8. prosinca prikupljamo plastičnu i metalnu ambalažu

U tjednu od 4. do 8. prosinca 2023. prikupljamo plastičnu i metalnu ambalažu (žuti spremnici) na cijelom području Labinštine.

Kod korisnika će se žuti spremnik prazniti isti dan kada i miješani komunalni otpad (MKO). Dakle, onaj dan kada predajete na pražnjenje MKO, isprazniti ćemo i žuti spremnik. MKO i odvojeni otpad ne prikupljamo istim vozilom, te je stoga tokom dana moguć određeni vremenski odmak između pražnjenja spremnika za MKO i žutog spremnika.

Poveznica na raspored za iduće razdoblje: OVDJE

Poveznica na raspored pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad (na snazi od 30. listopada 2023. godine): OVDJE.

Više

Nadmetanje za rezervaciju i zakup poslovnih prostora na tržnici

Na temelju članka 28. Društvenog ugovora i članka 9. Tržnog reda, Uprava trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. Labin, Vinež 81, OIB: 23557321379 (Upravitelj tržnice) dana 1. prosinca 2023. godine objavljuje NADMETANJE za prikupljanje ponuda za rezervaciju poslovnog prostora u ribarnici na gradskoj tržnici i godišnji zakup poslovnog prostora u prizemlju gradske tržnice. Ponude se prikupljaju za prostor BAR/FASTFOOD u ribarnici i poslovni prostor br. 11 u prizemlju. Radi se o godišnjoj rezervaciji i godišnjem zakupu. Rok za dostavu ponuda je 11.12.2023. do 9,00 sati. Dokumenti:

Više

U tjednu od 27. studenog do 1. prosinca prikupljamo papir i karton

U tjednu od 27. studenog do 1. prosinca 2023. prikupljamo papir i karton (plavi spremnici) na cijelom području Labinštine.

Kod korisnika će se plavi spremnik prazniti isti dan kada i miješani komunalni otpad (MKO). Dakle, onaj dan kada predajete na pražnjenje MKO, isprazniti ćemo i plavi spremnik. MKO i odvojeni otpad ne prikupljamo istim vozilom, te je stoga tokom dana moguć određeni vremenski odmak između pražnjenja spremnika za MKO i plavog spremnika.

Poveznica na raspored za iduće razdoblje: OVDJE

Poveznica na raspored pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad (na snazi od 30. listopada 2023. godine): OVDJE.

Više

U subotu mobilno reciklažno dvorište u Raši

Mobilno reciklažno dvorište (MRD) u subotu (25.11.2023.) biti će postavljeno u Raši (kod bivše toplane). Radno vrijeme je od 9,00 do 16,00 sati. Kraj MRD-a dežurati će i radnik 1.MAJ-a.

Inače se MRD u Raši postavlja svake prve i treće subote u mjesecu. Izuzetno samo ovaj mjesec u Raši se postavlja drugu i četvrtu subotu u mjesecu. Sutrašnja subota je četvrta u ovom mjesecu.

Predaja otpada na MRD-u je besplatna, a građani mogu donijeti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl.

Više

Dorijano Bažon je novi direktor 1.MAJ-a

Skupština trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o. na svojoj je 5. sjednici odlučivala o imenovanju direktora tog trgovačkog društva. Sam natječaj objavljen je 3. studenog 2023. godine.

Nakon utvrđivanja formalnih uvjeta valjanosti prijava, pristupilo se čitanju programa rada i razvoja trgovačkog društva za mandatno razdoblje. Skupština je potom donijela odluku o imenovanju g. Dorijana Bažona na mjesto direktora. Mandatno razdoblje traje četiri godine, a mandat započinje 1. siječnja 2024. godine.

Više

Ostale vijesti

Skip to content