Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta Cere

Prema izrađenom glavnom-izvedbenom projektu tvrtke ECOINA d.o.o., u svibnju 2016. godine dobivena je pravomoćna građevinska dozvola za izgradnju reciklažnog dvorišta i sortirnice na odlagalištu Cere. Predviđeno reciklažno dvorište i sortirnica dio su projekta sanacije i rekonstrukcije odlagališta Cere, odnosno građenja građevina za gospodarenje otpadom od značaja za integrirani sustav gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji. Izgradnja reciklažnog dvorišta i sortirnice odvijati će se kroz dvije faze. Prva faza podrazumijeva izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta, a druga izgradnju i opremanje sortirnice. Tijekom prosinca 2018. godine projekt izgradnje reciklažnog dvorišta prijavljen je na Poziv za građenje reciklažnih dvorišta kojeg provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Radi se o pozivu za EU bespovratna sredstva u sklopu okvira Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Procijenjeni trošak investicije izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta iznosi 1.631.049,38 kuna, od čega je zatraženo 1.386.391,97 kuna EU novca. Projekt je prošao sve faze postupka evaluacije pri Ministarstvu i FZOEU, te je u tijeku potpisivanje ugovora. Realizacija izgradnje i opremanja sortirnice  gdje će se vršiti dodatno sortiranje prethodno odvojeno sakupljenog otpada ovisiti će o raspisivanju poziva za dodjeljivanje sredstava EU,  a procijenjeni trošak izgradnje sortirnice  iznosi 7.937.918,31 kuna (bez PDV-a).

Više

Projekt Zelene navike za održivu Labinštinu

Kako bi se izgradila i povećala svijest građana čitave Labinštine o odgovornom postupanju s otpadom, osmišljen je projekt Zelene navike za održivu Labinštinu. Projektom se želi educirati građane o sprječavanju nastanka otpada, pravilnom odvajanju u kućanstvima, kućnom kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta. U projekt su se uključili Grad Labin i sve općine Labinštine, a tijekom provođenja projekta namjerava se definirati vizualni identitet kampanje, organizirati praktične radionice u vrtićima i školama te educirati građane putem medija i vodiča o postupanju s otpadom. Ukupna vrijednost projekta iznosi 583.808,54 kuna, od čega odobrena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda EU iznose 496.237,25 kuna. Projektu je dodatno odobreno još 52.542,77 kuna iz sredstava Fonda Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. Javna nabava projekta je provedena te će se projekt realizirati tijekom čitave 2019. godine

 

Web stranica projekta: www.zelene-navike.hr

Publikacije projekta (brošure, leci): www.zelene-navike.hr/publikacije

Više

Ulaganja u groblja

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PROŠIRENJE GROBLJA LABIN

Tijekom 2019. godine planira se i izrada projektne dokumentacije za proširenje gradskog groblja Labin. Groblje se planira širiti na parceli iza i s desne strane Komemorativnog centra u smjeru jugoistoka, a projektnom dokumentacijom osim formiranja zemljanih grobnih mjesta, grobnica i niša planirati će se i arhitektonsko te hortikulturno uređenje. Izvođenje radova odvijat će se u fazama prema potrebama i cjelinama definiranim projektnom dokumentacijom.

 

NOVE GROBNICE NA GROBLJU SVETI MARTIN

Na groblju u Svetom Martinu planira se izgradnja 20 novih grobnica čime će se zadovoljiti potražnja za dodatnim kapacitetom. Grobnice će se izgraditi na najnovijem dijelu groblja nasuprot polja sa zemljanim grobovima.

 

UREĐENJE CVJEĆARNE

Početkom 2019. godine preurediti će se cvjećarna 1.MAJ-a u sklopu Komemorativnog centra Labin. Prema idejnom projektu predviđa se ukupna rekonstrukcija interijera, i to zamjena podova i stropova novim, te zamjena kompletne opreme. Time će se omiljenoj cvjećarni udahnuti nova svježina koja oslikava njenu ambiciju neprestanog razvoja kvalitete usluge.

(više…)

Više

Nabava novih polupodzemnih spremnika

Krajem 2018. godine proveden je postupak javne nabave novih 24 setova polupodzemnih spremnika. Setovi se sastoje od po četiri spremnika, i to po tri od 5 m3 (za miješani komunalni otpad, papir i karton te plastičnu i metalnu ambalažu) i jedan od 3 m3 (za staklo). Osim toga, spremnici za miješani komunalni otpad biti će opremljeni bubnjevima volumena 25 litara kojima se mjeri količina otpada koju korisnici ubacuju, a korisnici će za korištenje spremnika imati posebne kartice. Spremnici će tijekom 2019. godine biti postavljeni u urbanom dijelu Labina, te u Starom gradu, na rivi u Rapcu, u Svetoj Marini i Ravnima. Ranije su već tri setova postavljena na području Labina, a jedan u Prtlogu, pa će ovom nabavom ukupni broj porasti na 32.

Više

Rekonstrukcija ribarnice u Labinu

Početkom 2019. godine pristupilo se izradi projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju ribarnice u sklopu gradske tržnice u Labinu. Ovaj projekt trebao bi rezultirati obnovom krova, unutarnjih instalacija, i površina, promjenom ulaznih vrata, te opremanjem ribarnice komorama, ledomatom, novim vagama, inoks pultovima i sl. Za financiranje projekta planira se prijava na bespovratna EU sredstva putem natječaja lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Alba“ sa predviđenim intenzitetom sufinanciranja od 100%, a po prvim procjenama projekt će vrijediti više od 1.100.000 kuna.

Više

Projekt proširenja groblja u Nedešćini

U 2018. godini dovršena je izrada projektne dokumentacije i dobivena je građevinska dozvola za proširenje groblja u Nedešćini. Projektom je formirana nova parcela veličine oko 3.500 m2 na jugoistočnoj strani do postojećeg zida groblja. Novom dijelu groblja pristupat će se novo planiranim asfaltiranim pristupnim putem dužine 83 metara u sklopu kojeg će se sanirati ogradni zid na sjeveroistočnom dijelu postojećeg groblja. Proširenjem se planira izgraditi 72 jednostrukih grobnica, 30 niša za urne, kosturnica, te će se formirati polja za 161 ukopno mjesto. Staze unutar groblja planiraju se opločiti betonskim opločnicima, a planirana je i rasvjeta uzduž pristupnog puta i na glavnoj stazi groblja, te postava dvije vrtne slavine za potrebe groblja.

Radovi će se odvijati u fazama. a početak radova očekuje se tijekom 2019. godine. Ukupna vrijednost projekta je 3.183.616,68 kuna. Projekt je prijavljen na natječaj za EU sufinanciranje u sklopu mjere 7.4.1. „Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.“ sa traženim iznosom sufinanciranja od 2.309.385,64 kuna. Projekt je u fazi evaluacije, a ostatak sredstava planiraju zajednički osigurati 1.MAJ d.o.o. i Općina Sveta Nedelja.

(više…)

Više