Od subote markat opet otvoren, rad omogućen trgovinama prehrambenim proizvodima

Fotografija Markat - Labin.

Nakon nove odluke Stožera civilne zaštite RH, naš markat otvaramo već sutra (subota, 28.3.2020.)! Radno vrijeme je od 8,00 do 13,00 sati svaki dan, osim nedjeljom i praznicima kada je od 8,00 do 12,00 sati. Međutim, u skladu s mjerama istog stožera, rad će biti osiguran isključivo trgovinama koje posluju u poslovnim prostorima tržnice, a prodavaju prehrambene proizvode. Dakle, od sutra je rad na markatu omogućen sljedećim trgovinama:

– “Labinska mirna trgovina” (u ribarnici),
– “Vita” (u ribarnici),
– “Sirevi Zlata” (u prizemlju),
– “ANSA-Puležanka” (na katu),
– “Delizia” (na katu),
– mesnica “Meso-Licul” (na katu),
– mesnica “Jelen” (na katu),
– “Jedinstvo” (na katu),
– “Perutnina” (na katu),
– “Vindija” (vanjski prostor).

Ostali objekti, te stolovi i pultovi zelene tržnice i ribarnice do daljnjega ne rade.

Također, podsjećamo posjetitelje da je ulaz omogućen isključivo sa bočne strane prizemlja. Za izlaz će se koristiti isključivo vrata na katu. Posjetitelji moraju održavati razmak barem dva metra od drugih osoba, kao i dezinficirati ruke na ulazu i izlazu sa tržnice. Poštivanjem propisanih mjera možemo osigurati daljnji rad tržnice i zaustaviti širenje epidemije. Hvala.

Više

Upute o načinu odlaganja otpada za osobe u samoizolaciji

Dodatne upute u vezi postupanja sa otpadom dostupne su za osobe koje se nalaze u samoizolaciji zbog potvrđene infekcije novim koronavirusom ili sumnje na infekciju. Takve osobe trebaju otpad odložiti u plastične vrećice za otpad i čvrsto zavezati, a nakon toga tu vrećicu ubaciti u drugu plastičnu vrećicu, te i nju čvrsto vezati. Nakon toga, tu vrećicu s otpadom potrebno je držati odvojeno od ostalog miješanog komunalnog otpada (MKO) najmanje 72 sati (odnosno, tri dana), a potom odložiti u spremnik za MKO.

Posebno je važno tako postupiti s osobnim otpadom kao što su papirnate maramice i otpad od čišćenja prostora. Također, razni proizvodi za jednokratnu upotrebu koje koriste osobe inficirane koronavirusom ili sa sumnjom na inficiranost (papirnati ručnici i maramice, te drugi proizvodi) ne smiju se odlagati u spremnike i vrećice za odvojeno prikupljanje otpada (papir i karton, plastična i miješana ambalaža).

Više

Molimo korisnike da spremnike za pražnjenje pripreme dan ranije

Molimo naše korisnike da svoje spremnike sa otpadom koje žele predati na pražnjenje iznose na javnu površinu uvečer dan ranije, umjesto ujutro na dan odvoza. To se odnosi i na spremnike za miješani komunalni otpad, kao i na spremnike za odvojeno prikupljeni otpad, pa i na vrećice za prikupljanje papira i kartona, te stakla. Razlog je taj što, zbog mjera zaštite naših radnika od epidemije koronavirusa, naše posade izlaze na teren u različito vrijeme, pa neke posade vršiti odvoz kreću ranije nego inače (već u 4,30 sati ujutro). Stoga se kod mnogih korisnika pražnjenje sada vrši ranije nego inače.

Više