Važna obavijest: korekcija rasporeda odvoza otpada zbog praznika

Na Božić (25.12.) i Novu godinu (1.1.) neće se vršiti odvoz otpada, kako miješanog komunalnog otpada, tako ni selektivnog otpada. Umjesto toga, predviđeni odvoz za Božić izvršiti će se u nedjelju, 29.12. Predviđeni odvoz za Novu godinu izvršiti će se u nedjelju, 5.1.

Dakle, obje nedjelje (i 29.12. i 5.1.) prikupljati će se miješani komunalni otpad na sljedećim lokacijama:

  • Marcilnica, Vinež, zajedničke posude (Karla Kranjca, Rudarska, Antona Selana),
  • sva naselja Općine Pićan,
  • dio naselja Općine Kršan (Stepčići, Šimuni, Načinovići, Jurasi, Fonovići, Donadići, Baći, Stipani, Brestova, Paroni, Kušari, Kamenjari, Zagorje, Veljaki, Čambarelići, Lazarići, Boljevići).

Raspored odvoza selektivnog otpada u nedjelju, 29.12.:

  • plastična i metalna ambalaža: Kapelica (smjer od ex trgovine do ex konobe “Morčaki”), Salakovci, Marcilnica, Vinež (od Doma kulture do Viškovići).

Raspored odvoza selektivnog otpada u nedjelju, 5.1.:

  • plastična i metalna ambalaža: Rabac (ulice Raška, Omladinska, Učka, Opatijska, Creska, Lošinjska, Idrijska, Medulinska, Plominska, Rudarska, Obala maršala Tita i Gorenji Rabac).

Više