Raspored odvoza selektivnog otpada za 20.5.2020.

Sutra (srijeda, 20.5.2020.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Rabac: ulice Idrijska, Učka, Medulinska, Raška, Omladinska, Opatijska, Lošinjska, Creska, Plominska, Rudarska, te Gorenji Rabac i Obala maršala Tita.