Raspored odvoza selektivnog otpada za 29.5.2020.

Sutra (petak, 29.5.2020.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Vinež: od raskrižja za Snašići do Bohki,
  • Ladenci,
  • Marciljani.