Raspored odvoza selektivnog otpada za 6.6.2020.

Sutra (subota, 6.6.2020.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • naselje Raša,
  • Štrmac.