S tugo va srcah jovljamo se svošćine i pretelima da nas je va 86 lete života napustila naša draga

ĐEMA   GROPAJC

( rojena Knapić ot Topida )

Funeral naše drage pokojnice će bit va fameje.

Spomen na našo drago Đemo ćemo vajka cuvat va našeh srcah.

Ožalošćeni: sini BRANKO i LIVIO, nuka YVONNE, nuk TY sa LAROM, pranuk VITO, nećakinji i nećuki sa famejami i sa druga svošćina.