Raspored odvoza selektivnog otpada za 8.6.2020.

Sutra (ponedjeljak, 8.6.2020.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Gondolići,
  • Kanfarelići,
  • Breg Ivanovci,
  • Kapelica: smjer od Breg Ivanovci do ex trgovine i dalje oba smjera do Labina,
  • Nedešćina.