Raspored odvoza selektivnog otpada za 19.6.2020.

Sutra (petak, 19.6.2020.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Presika,
  • Rogočana,
  • Kranjci.