Raspored odvoza selektivnog otpada za 27.6.2020.

 

Sutra (subota, 27.6.2020.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Vilete (Labin).

PAPIR I KARTON (“plave kante”):

  • Štrmac.