Mobilno reciklažno dvorište stiže u Barbići i Sv.Bartul početkom tjedna

Mobilno reciklažno dvorište biti će u utorak (23.6.2020.), postavljeno u Barbićima. Radno vrijeme je od 10,00 do 17,00 sati, a za građane je predaja otpada besplatna. Snalaženje olakšava radnik 1.MAJ-a koji dežura kraj MRD-a. Dopušteno je odložiti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl. U srijedu (24.6.2020.) mobilno reciklažno dvorište moći će te pronaći u Sv.Bartulu, kraj “zelenog otoka” na ulazu u naselje.