Nove mjere Stožera civilne zaštite IŽ u vezi tržnica!

Stožer civilne zaštite Istarske županije donio je danas Odluku o obaveznoj provedbi mjera za sprječavanje bolesti COVID-19 na tržnicama na otvorenom i u zatvorenom prostoru tržnica. Tržnice se moraju pridržavati fizičke udaljenosti među štandovima, prodavači obavezno moraju nositi zaštitne maske, a između prodavača i kupca obavezno mora biti prikladna fizička barijera. Za kupce na otvorenom preporučeno je nošenje zaštitnih maski. Na otvorenom prostoru tržnice može biti u jednom trenutku do 20 kupaca na 100 četvornih metara, odnosno 15 kupaca na 100 četvornih metara u zatvorenom prostoru tržnice. Kupci u zatvorenom prostoru tržnice moraju imati zaštitne maske.