Raspored odvoza selektivnog otpada za 11.7.2020.

 

Sutra (subota, 11.7.2020.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Vilete.

PAPIR I KARTON (“plave kante”):

  • Štrmac.