Tražimo radnika/icu!

1.MAJ d.o.o. objavljuje natječaj za popunjavanje radnog mjesta.

RADNIK/CA NA ODVOŽENJU SMEĆA

Radno mjesto

 LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA

 1

 Na određeno; povećan opseg posla

 Puno radno vrijeme

 2 smjene

 Nema smještaja

 U cijelosti

 7.7.2020.

 14.7.2020.

Posloprimac

 Završena osnovna škola

 Nije važno

 Opis poslova: Pražnjenje kanti za otpad i utovar na vozilo za skupljanje otpada, ručno pometanje otpada koji se rasuo prilikom pražnjenja kanti za otpad, prema potrebi korištenje ručnog čitača, vođenje brige o ispravnosti opreme za identifikaciju ugrađene na vozilo, ostali poslovi po nalogu neposredno nadređenog.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom stausu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr

Poslodavac

 1. MAJ LABIN, društvo s ograničenom odgovornošću

  • pismena zamolba: VINEŽ 81, 52220 LABIN
  • e-mailom: ani.debeljuh@prvimaj.hr