Raspored odvoza selektivnog otpada za 29.7.2020.

Sutra (srijeda, 29.7.2020.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Rabac: ulice Idrijska, Medulinska, Učka, Raška, Omladinska, Opatijska, Lošinjska, Creska, Plominska, Rudarska, te Gorenji Rabac i Obala maršala Tita.