Raspored odvoza selektivnog otpada za 21.11.2020.

Sutra (subota, 21.11.2020.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • naselje Raša,
  • Štrmac.