Mobilno reciklažno dvorište u Lazarićima

Mobilno reciklažno dvorište biti će postavljeno u petak, subotu i ponedjeljak (20., 21. i 23.11.2020.) u Lazarićima, kraj bivše trgovine. Radno vrijeme je od 9,00 do 16,00 sati. Kraj MRD-a dežura radnik 1.MAJ-a, pa je upotreba MRD-a vrlo jednostavna. Predaja otpada je besplatna. Napominjemo da nije dopušteno nositi miješani komunalni otpad iz kućanstva. Dopušteno je odložiti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl. Idući tjedan mobilno reciklažno dvorište dolazi i u Paroni, kraj skretanja za Brestovu.