Magazin FONDZIN o labinskim ulaganjima u komunalnu infrastrukturu

Fondzin naslovnica

Magazin FONDZIN je magazin Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU). Osnovni cilj magazina je informirati javnost o aktivnostima i projektima koje provodi Fond te potaknuti na razmišljanje i primjenu provjerenih i funkcionalnih rješenja koja su se pokazala učinkovitima u pojedinim područjima. U svom 6. broju magazin se osvrnuo i na ulaganja u komunalnu infrastrukturu u Labinu, što zajednički provode Grad Labin i 1.MAJ. Pročitajte više…

Integralni tekst donosimo u nastavku:

 

Grad Labin također intenzivno radi na sustavu gospodarenja otpadom. Taj grad, prema podacima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, odlično stoji u usporedbi s drugim
gradovima Istarske županije te zauzima visoko drugo mjesto s 24 posto odvojeno prikupljenog otpada. Dobro kotira i na državnoj razini te zauzima dvadeseto mjesto u konkurenciji gradova.
Za ovakve ohrabrujuće rezultate zaslužni su, prije svega, građani Labina koji savjesno odvajaju otpad koristeći mogućnosti koje su im dane na raspolaganje. Naravno, svoj doprinos daju komunalna tvrtka 1.MAJ i Grad Labin koji suradnjom omogućuju odvojeno prikupljanje otpada. Unatrag nekoliko godina Grad Labin se fokusirao na formiranje infrastrukture za odvojeno prikupljanje otpada. Pritom u Gradu napominju da je prioritet prikupljanje triju osnovnih frakcija: plastične i metalne ambalaže, papira i kartona te stakla.

„Diljem urbanih dijelova grada postavljeni su tzv. zeleni otoci koji se sastoje od tri zasebna spremnika većih volumena za prikupljanje tih frakcija, dok je za ostale korisnike uveden sustav prikupljanja ‘od vrata do vrata’. U tom sustavu odvoz se za svaku frakciju vrši svaka dva tjedna. Za prikupljane plastične i metalne ambalaže osigurani su plastični spremnici volumena 120 litara, a ostale dvije frakcije prikupljaju se putem namjenskih vrećica. U proteklom razdoblju postavljen je i veliki broj polupodzemnih spremnika koji su zamijenili značajan broj dotadašnjih ‘zelenih otoka’ sastavljenih od plastičnih spremnika na kotačima. Također, osposobljeno je reciklažno dvorište unutar naselja, lako dostupno većini stanovnika Grada Labina. Tijekom godine na teren izlazi i mobilno reciklažno dvorište koje pokriva nekoliko lokacija od udaljenih naselja pa do urbanog dijela Labina. Na pojedinim lokacijama postavljeni su i spremnici za tekstil, otpadne baterije i slično“, ističu u Gradu.

Pritom napominju da su razne aktivnosti bile usmjerene i na edukaciju građana. Svake se godine provodila edukacija učenika u školama, svaki mjesec se provodi radio emisija komunalnog poduzeća, a tijekom 2019. godine realiziran je i veliki projekt edukativnih aktivnosti pod imenom „Zelene navike za održivu Labinštinu“, vrijedan više od pola milijuna kuna, a gotovo u potpunosti financiran sredstvima EU-a.

„Tim projektom svaki je korisnik na kućnu adresu dobio edukativne brošure i letke, pripremljeni su leci za turiste, objavljivani plakati i jumbo plakati, za cijelu 2020. godinu osigurana je projekcija reklame na LED ekranu u Labinu, izvršene su edukativne radionice za svu djecu od vrtićkog do srednjoškolskog uzrasta, kreirana je nova edukativna web stranica i slično“, nabrajaju u Labinu.

Za njih je početak rada CGO Kaštijun prije svega označavao i novi način naplate javne usluge pa u Gradu napominju da su i građani postali savjesniji prema otpadu.

„Uvidjeli su da pravilnim odvajanjem otpada zapravo stvaraju malo miješanog komunalnog otpada, a time je potrebna i manja učestalost odvoza. Najveći problemi ostali su u kategoriji višestambenih zgrada na području gdje nema polupodzemnih spremnika. Neki od tih korisnika još uvijek moraju tražiti vlastiti način upravljanja brojem odvoza zajedničkim dogovorom između stanara „, napominju u Gradu.

Daljnje poboljšanje vide u planiranoj nabavi manjih spremnika za papir i karton koji bi se podijelili korisnicima u sustavu „od vrata do vrata“ umjesto sadašnjeg korištenja plavih vrećica. Kažu i da bi bilo poželjno korisnicima podijeliti kompostere čime bi se smanjila biorazgradiva komponenta u otpadu koji se predaje Kaštijunu. Dodatni prostor za poboljšanje vide i u potencijalnoj gradnji sortirnice u blizini Labina, kao i stalnoj edukaciji građana.

„Potrebno je stalno raditi na smanjenju nepravilnog odlaganja otpada pa će i rezultati biti još bolji, s obzirom na to da bi tad sustav dobio dodatni poticaj u održivosti.”