Mobilno reciklažno dvorište od petka u Kožljaku

Kožljak

Mobilno reciklažno dvorište (MRD) u petak i subotu (26.-27.11.2021.), te u ponedjeljak (29.11.2021.) bit će postavljeno u Kožljaku, kod garaže DVD-a. Radno vrijeme je od 9,00 do 16,00 sati. Kraj MRD-a dežurati će i radnik 1.MAJ-a.

Predaja otpada na MRD-u je besplatna, a građani mogu donijeti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl. Miješani komunalni otpad ne predaje se na MRD-u.

Nakon toga idući tjedan na rasporedu su i Baći i Plomin.

Skip to content