U sklopu projekta „Otpad – bogatstvo koje ne smijemo odbaciti“ održana posljednja u nizu radionica za dječje vrtiće

Radionica 21.3.16 vrtići

Povodom prvog dana proljeća, u ponedjeljak, 21. ožujka 2016. godine u Kinu Labin, u organizaciji Grada Labina i udruge Društvo za komuniciranje ambijenta „Put“ Labin, a u suradnji s Teatrom Naranča iz Pule, održana je radionica za petstotinjak djece Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“. Radionica se održala u sklopu projekta „Otpad- bogatstvo koje ne smijemo odbaciti“ na temu odvojenog skupljanja otpada, sufinanciranog od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. Labin. Na radionici su djeca i odgajateljice intenzivno sudjelovali i na završetku kroz kratku usmenu anketu izrazili svoje zadovoljstvo.

Radionica je zamišljena je kao pripremna radionica koja će se nastaviti kroz daljnje radionice u dječjim vrtićima, vezane uz zaštitu okoliša i podizanje svijesti o problematici otpada.

U sklopu projekta „Otpad- bogatstvo koje ne smijemo odbaciti“ koji se sustavno provodi već 19 godina, u 2015. godini održani su edukativni programi u cilju informiranja i educiranja djece koji su obuhvatili Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“ te učenike labinskih osnovnih škola „Ivo Lola Ribar“ i “Matija Vlačić”.

Radionice u Dječjem vrtiću „Pjerina Verbanac“ uključile su izradu didaktičke kutije Skatoleta- rečikleta koju su dobili svi polaznici radionice. U suradnji s odgojiteljicama dječjeg vrtića, djeca su naučila kako se priroda sama brine za svoj otpad, a kako se ljudi moraju sami brinuti za svoj otpad i reciklirati kako bi čuvali svoj planet.

Kroz projekt su realizirane radionice i u osnovnim školama za četvrte razrede, te zajednički susret na eko kvizu gdje su sudjelovali svi polaznici radionica.

Projekt je osmišljen u svrhu podizanja svijesti o zaštiti okoliša i važnosti selektivnog prikupljanja otpada,  u cilju poboljšanja kvalitete življenja na Labinštini i smanjenja količine otpada koje završava na odlagalištu, kao i povećanja postotka odvajanja otpada.

Radionica 21.3.16 vrtići, 2

Radionica 21.3.16 vrtići, 3

Radionica 21.3.16 vrtići, 4

Radionica 21.3.16 vrtići, 5

Eko -kviz

Eko radionica OŠ, 6

Eko radionica OŠ, 5

Eko radionica OŠ, 4

Eko radionica OŠ, 3

Eko radionica OŠ, 2

Eko radionica OŠ, 1

Eko radionica 4. razredi, 4