1. MAJ d.o.o. preuzima upravljanje labinskom tržnicom

Na 28. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina u srijedu, 3. kolovoza 2016. godine, donesena je odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima, na temelju koje će trgovačko društvo 1. MAJ d.o.o. Labin preuzeti na upravljanje labinsku tržnicu.

Trgovačko društvo Faraguna Investment d.o.o., koje je dosad obavljalo tu djelatnost na temelju ugovora o koncesiji, u postupku je brisanja iz sudskog registra, stoga je ugovor prestao važiti po sili zakona, te će po brisanju tog trgovačkog društva, upravljanje labinskom tržnicom preuzeti 1. MAJ d.o.o.