Prihvaćena ponuda Socijalne zadruge Humana Nova Istra

Socijalna zadruga Humana Nova

Na temelju provedenog javnog natječaja za dodjelu poslovnog prostora u vlasništvu 1.MAJ d.o.o. na korištenje udrugama ili socijalnim zadrugama radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro, pristigla je ponuda Socijalne zadruge Humana Nova Istra iz Pule. S tom će zadrugom Trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o. sklopiti ugovor o zakupu prostora na labinskom Pijacalu.

U tim će prostorijama zadruga obavljati djelatnosti sortiranja, ponovnog korištenja i recikliranja sakupljene odjeće i obuće, i to kroz poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom i drugih isključenih osoba.