Ovlaštenim sakupljačima predano 143,8 tona miješane plastike

20171017_113326

U utorak 17. listopada 1.MAJ d.o.o. predao je ovlaštenim sakupljačima prikupljenu tvrdu plastiku na reciklažnom dvorištu Starci. Ove godine ovlaštenim sakupljačima je predano 143,8 tona miješane plastike.

Ove godine sakupljeno je i 260,2 tona papira i kartona, metala 44,9 tona, a stakla 101,8 tona. To je 10,6 tona papira i kartona više nego u istom razdoblju lani, 20 tona metala više te 63,4 tona stakla više. Selektivnim odvajanjem otpada omogućavamo smanjenje količina otpada koji se odvozi i trajno zbrinjava na odlagalištu te se povećava udio korisnog otpada koji se može reciklirati. Hvala što odvajate otpad!

Skip to content