Konstituiran novi Nadzorni odbor 1.MAJ-a d.o.o.

informacija1

Dana 30. studenog 2017. godine konstituiran je novi Nadzorni odbor trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o., Labin. Za predsjednika Nadzornog odbora izabran je Silvano Vlačić. Zamjenik predsjednika je Senad Pozderović. Članovi Nadzornog odbora su Feručo ČernjulValter FornažarKorado Ružić.