Stigle posude za selektivno prikupljanje otpada u Nedešćini i Štrmcu

Nove posude za Općinu Sv.Nedelja

Na parkiralištu 1.MAJ-a d.o.o. zaprimljene su nove posude za prikupljanje korisnog otpada na kućnom pragu u naseljima Nedešćina i Štrmac. Radi se o 370 komada žutih posuda od 120 litara za prikupljanje plastične i metalne ambalaže te 370 plavih posuda za prikupljanje papira i kartona. Za prikupljanje stakla domaćinstvima će biti podijeljene vrećice. Posude je nabavila Općina Sv. Nedelja.

 

U sklopu iste nabave uskoro će biti zaprimljeno i 19 tzv. “zelenih otoka” koji će biti postavljeni po raznim naseljima Općine Sv. Nedelja.