Od ovog tjedna novi raspored odvoza miješanog komunalnog otpada za Općinu Kršan

informacija1

Od ovog tjedna odvoz miješanog komunalnog otpada iz Općine Kršan vršiti će se po novome rasporedu srijedom, četvrtkom, petkom i subotom. U nastavku tablica sa novim rasporedom…

Raspored odvoza MKO za Općinu Kršan