Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta Cere

Prema izrađenom glavnom-izvedbenom projektu tvrtke ECOINA d.o.o., u svibnju 2016. godine dobivena je pravomoćna građevinska dozvola za izgradnju reciklažnog dvorišta i sortirnice na odlagalištu Cere. Predviđeno reciklažno dvorište i sortirnica dio su projekta sanacije i rekonstrukcije odlagališta Cere, odnosno građenja građevina za gospodarenje otpadom od značaja za integrirani sustav gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji. Izgradnja reciklažnog dvorišta i sortirnice odvijati će se kroz dvije faze. Prva faza podrazumijeva izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta, a druga izgradnju i opremanje sortirnice. Tijekom prosinca 2018. godine projekt izgradnje reciklažnog dvorišta prijavljen je na Poziv za građenje reciklažnih dvorišta kojeg provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Radi se o pozivu za EU bespovratna sredstva u sklopu okvira Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Procijenjeni trošak investicije izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta iznosi 1.631.049,38 kuna, od čega je zatraženo 1.386.391,97 kuna EU novca. Projekt je prošao sve faze postupka evaluacije pri Ministarstvu i FZOEU, te je u tijeku potpisivanje ugovora. Realizacija izgradnje i opremanja sortirnice  gdje će se vršiti dodatno sortiranje prethodno odvojeno sakupljenog otpada ovisiti će o raspisivanju poziva za dodjeljivanje sredstava EU,  a procijenjeni trošak izgradnje sortirnice  iznosi 7.937.918,31 kuna (bez PDV-a).