Projekt Zelene navike za održivu Labinštinu

Kako bi se izgradila i povećala svijest građana čitave Labinštine o odgovornom postupanju s otpadom, osmišljen je projekt Zelene navike za održivu Labinštinu. Projektom se želi educirati građane o sprječavanju nastanka otpada, pravilnom odvajanju u kućanstvima, kućnom kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta. U projekt su se uključili Grad Labin i sve općine Labinštine, a tijekom provođenja projekta namjerava se definirati vizualni identitet kampanje, organizirati praktične radionice u vrtićima i školama te educirati građane putem medija i vodiča o postupanju s otpadom. Ukupna vrijednost projekta iznosi 583.808,54 kuna, od čega odobrena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda EU iznose 496.237,25 kuna. Projektu je dodatno odobreno još 52.542,77 kuna iz sredstava Fonda Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. Javna nabava projekta je provedena te će se projekt realizirati tijekom čitave 2019. godine

 

Web stranica projekta: www.zelene-navike.hr

Publikacije projekta (brošure, leci): www.zelene-navike.hr/publikacije