Projekt proširenja groblja u Nedešćini

U 2018. godini dovršena je izrada projektne dokumentacije i dobivena je građevinska dozvola za proširenje groblja u Nedešćini. Projektom je formirana nova parcela veličine oko 3.500 m2 na jugoistočnoj strani do postojećeg zida groblja. Novom dijelu groblja pristupat će se novo planiranim asfaltiranim pristupnim putem dužine 83 metara u sklopu kojeg će se sanirati ogradni zid na sjeveroistočnom dijelu postojećeg groblja. Proširenjem se planira izgraditi 72 jednostrukih grobnica, 30 niša za urne, kosturnica, te će se formirati polja za 161 ukopno mjesto. Staze unutar groblja planiraju se opločiti betonskim opločnicima, a planirana je i rasvjeta uzduž pristupnog puta i na glavnoj stazi groblja, te postava dvije vrtne slavine za potrebe groblja.

Radovi će se odvijati u fazama. a početak radova očekuje se tijekom 2019. godine. Ukupna vrijednost projekta je 3.183.616,68 kuna. Projekt je prijavljen na natječaj za EU sufinanciranje u sklopu mjere 7.4.1. „Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.“ sa traženim iznosom sufinanciranja od 2.309.385,64 kuna. Projekt je u fazi evaluacije, a ostatak sredstava planiraju zajednički osigurati 1.MAJ d.o.o. i Općina Sveta Nedelja.

Groblje Nedešćina