Projektu “Zelene navike za održivu Labinštinu” pola milijuna kuna iz EU fondova

EU fondovi

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je 15. siječnja 2018. godine Poziv za dostavu projektnih prijedloga za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., specifični cilj – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

U sklopu navedenog, Grad Labin je u dogovoru sa trgovačkim društvom 1.MAJ d.o.o. i općinama Labinštine 22. veljače prijavio projekt pod nazivom „Zelene navike za održivu Labinštinu“, a projekt obuhvaća područje cijele Labinštine s 22.590 stanovnika prema popisu stanovništva iz 2011. godine. U projektnom timu također su sudjelovali predstavnici trgovačkog društva 1.MAJ d.o.o.

Problemi koji se nastoje riješiti projektom su nedovoljna informiranost građana o postupanju s otpadom, nedovoljne količine odvojeno prikupljenog otpada, nedovoljan broj provedenih izobrazno informativnih aktivnosti i nedovoljan broj obuhvaćenih ciljnih skupina na području Labinštine. Zanimljivo je kako će se u sklopu projekta napraviti brojne radionice za djecu, jaka medijska kampanja, edukacijske tribine, slikovnice, brošure, televizijske i radijske emisije i slično. Svrha projekta je izgradnja i povećanje svijesti građana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Vrijednost projekta je 583.808,54 kn, a iznos odobrenih bespovratnih sredstava je 496.237,25 kn ili točnije 85 % vrijednosti projekta (Kohezijski fond). Nositelj projekta je Grad Labin.