I u Raši održana prezentacija novosti u gospodarenju otpadom

Nakon što je jučer održana prezentacija novog sustava gospodarenja otpadom u Gradskoj knjižnici u Labinu, danas je ista prezentacija organizirana u Raši, u prostorijama RKUD Rudara.

Novi sustav donosi organizacijske promjene u funkcioniranju zbrinjavanja otpada za 1.MAJ (naime, miješani komunalni otpad više se od 1. srpnja neće moći trajno odlagati na lokaciji Cere već će se pretovarivati za ŽGCO Kaštijun), kao i novi način obračuna cijene odvoza korisnicima. Stoga i ovim prezentacijama 1.MAJ nastoji približiti aktualnosti građanima. Osim toga, građani će ovaj mjesec na kućne adrese dobiti informativne brošure zajedno sa izjavama kojima će se opredjeljivati za veličinu posude za miješani komunalni otpad, a drugi tjedan započinje sa radom i call centar putem kojega će građani moći postavljati upite. Najčešća pitanja biti će odgovorena i na web stranicama 1.MAJ-a.