Najčešća pitanja i odgovori o novom sustavu gospodarenja otpadom

Nakon održanih prvih prezentacija novog sustava gospodarenja otpadom izdvajamo najčešća pitanja i odgovore na njih. Podsjećamo, za sva pitanja građani nam se uvijek mogu obratiti, a nadamo se da ćemo ovim pitanjima i odgovorima olakšati shvaćanje novoga sustava.

Kako ću odlučiti koja mi je veličina posude potrebna?

Svaki korisnik trebao bi racionalno i objektivno procijeniti koliko miješanog komunalnog otpada stvara. Preporučene posude su 80 litara za kućanstva sa do dvoje članova, od 120 litara za kućanstva sa troje ili četvero članova, a 240 litara za kućanstva sa pet ili više članova. Pritom svaki korisnik može jednom godišnje tražiti posudu druge veličine i tako se prilagoditi svojim potrebama ukoliko se promijeni broj članova kućanstva.

Kako će se vršiti obračun cijene odvoza miješanog komunalnog otpada?

Prva stavka obračuna je cijena obvezne minimalne javne usluge. Radi se zapravo o fiksnom dijelu računa, a ovisi o volumenu posude kojega je korisnik zadužio. Sljedeća je stavka cijena za količinu predanog otpada, a ovisi o broju odvoza u mjesecu. 1.MAJ dužan je pružiti odvoz jednom tjedno, a svaki se odvoz evidentira i naplaćuje. Korisnik  ovom stavkom može upravljati i tako utjecati na ukupni iznos računa jer, ukoliko ne napuni posudu (i želi preskočiti odvoz), može smanjiti broj odvoza u obračunskom razdoblju. Posude su čipirane i 1.MAJ evidentira samo stvarna pražnjenja posuda. Primjer: korisnik svaki tjedan ostavlja posudu na javnoj površini gdje kamioni 1.MAJ-a uobičajeno vrše pražnjenje. Ukoliko želi određeni tjedan preskočiti odvoz, korisnik može posudu zadržati kod kuće, u garaži i sl., a 1.MAJ neće isprazniti posudu i naplatiti odvoz za taj tjedan. Na prve dvije stavke računa obračunava se PDV od 13%. Treća stavka računa je namjenski dodatak za sanaciju deponija Cere koji 1.MAJ prikuplja u ime i za račun jedinica lokalne samouprave. Radi se o neoporezivom dodatku u iznosu od 10 lipa po m2 stambenog prostora. Primjerice, za stan od 50 m2 obračunava se pet kuna namjenskog dodatka mjesečno.

Kako će se raspodijeliti troškovi između stanara višestambene zgrade?

U načelu, višestambena zgrada je ona sa četiri ili više kućanstva. Ondje gdje postoje uvjeti stanari mogu čak i koristiti zasebne posude (primjerice, zgrade sa četiri stanova koje imaju dovoljno okućnice) ili stanari po dvoje kućanstva zajedno. Ipak, ohrabrujemo korisnike da se zajedno sa predstavnikom stanara dogovore oko zajedničkog rješenja. 1.MAJ koristi prosječne količine prikupljenog otpada za procjenu potrebnog volumena posude za pojedinu zgradu i u skladu s tim preporučiti će volumen posude. Također, 1.MAJ preporuča da se koeficijent udjela pojedinog kućanstva u zajedničkoj posudi računa udjelom broja stanara svakog domaćinstva u ukupnom broju stanara zgrade. U svakom slučaju, 1.MAJ ponajprije sugerira zajednički dogovor stanara, a u tome će spremno pomoći. Idućih godina cilj je postavljanje polupodzemnih kontejnera za višestambene zgrade koji bi imali mogućnost zaključavanja i mjerenja količine otpada zbog čega bi cijeli taj proces znatno pojednostavio. Na taj način se odvoz otpada stvarno individualizira i za korisnike iz višestambenih zgrada.

Što je sa iznajmljivačima i kako će oni plaćati odvoz otpada?

Cijeli sustav zbrinjavanja otpada kapacitiran je da zadovolji potrebe na vrhuncu turističke sezone. Upravo zbog velikih oscilacija proizvodnje otpada u mjesecima turističke sezone i većeg broja „proizvođača“ otpada na našem području, zakonodavac je odredio da se uvede fiksni dio koji plaćaju svi korisnici kako ne bi teret sustava pao isključivo na lokalno stanovništvo koji na našem području borave svih 12 mjeseci u godini. Zbog opterećenosti sustava u turističkoj sezoni iznajmljivači u domaćinstvu će, ovisno o broju ležajeva, zaduživati dodatni volumen posuda (primjerice, za jedan do četiri ležajeva 80 litara, za pet do osam 120 litara, a za devet ili više 240 litara) za četiri mjeseci godišnje (razdoblje od 1. lipnja do 30. rujna). Napominjemo da je iznajmljivanje gospodarska djelatnost i da mora adekvatno sudjelovati u podmirivanju troškova sustava.

Kako će se naplaćivati odvoz gospodarskim subjektima?

Gospodarski subjekti mogu birati između raspoloživih standardnih veličina spremnika, kombinacije više spremnika ili posebnog spremnika temeljem zasebnog ugovora. 1.MAJ je i za gospodarske subjekte pripremio preporuke oko potrebnog volumena posude, već prema kojoj od sedam grupa djelatnosti se subjekt nalazi. Preporučeni spremnici veličina su 80, 120, 240, 660, 1.100, 2.200 i 5.500 litara.

Kako pravilno puniti posude za miješani komunalni otpad?

Pravilno punjenje posuda za miješani komunalni otpad podrazumijeva da se otpad ne sabija u posudu, da se u nj ne odlažu posebne i opasne kategorije otpada, pa tako i neadekvatne poput građevinskog otpada. Nije prihvatljivo posude napuniti izvan gabarita (primjerice, da se poklopac posude ne može zatvoriti ili da se višak otpada odlaže oko posude). U takvim slučajevima 1.MAJ biti će prisiljen naplatiti dodatni odvoz izvan redovnog, a takvi su i skuplji od redovnih.

Zašto 1.MAJ ne osigura bravice za posude kako ne bi svatko mogao bacati otpad u tuđe posude?
Na žalost, takvo rješenje je vrlo skupo. Cijena pojedine bravice je oko 200 kuna i 1.MAJ nije u mogućnosti snositi trošak koji bi iznosio i više od milijun kuna kada bi se bravice nabavile za sve korisnike. Tražimo jeftinije rješenje i ukoliko bude prihvatljivo omogućiti ćemo ga korisnicima. U svakom slučaju, korisnici mogu samostalno nabaviti bravice i time zaštititi svoje posude od zloupotrebe, a posude otključavati u vrijeme ili dan odvoza (što mogu pratiti putem terminskog plana odvoza objavljenog na našim web stranicama).

Zašto 1.MAJ ne naplaćuje odvoz prema vrećicama koje bi si korisnici nabavljali na kioscima?

U nekim državama poput Švicarske i Belgije doista postoji sustav da korisnici kupe vrećice po potrebi, napune ih i odlože pokraj ceste. Kod nas zakonodavac nije predvidio takav način gospodarenja otpadom. Treba međutim napomenuti da u Švicarskoj i Belgiji građani plaćaju lokalni porez na ekologiju koji je ekvivalent cijene minimalne javne usluge kod nas (odnosno fiksni dio cijene), a iznos poreza određuje se svake godine prema troškovima održavanja sustava. Vrećice su ustvari ondje ekvivalent naše cijene za količinu predanog otpada (odnosno varijabilnog dijela). Radi se, u suštini, o sličnim sustavima, a u Hrvatskoj predviđen je model posuda. Jedinice lokalne samouprave ne mogu samostalno donositi zakonske odredbe te se moramo pridržavati važeće zakonske regulative.

Da li će se odmah primjenjivati naplata po odvozu s obzirom da je prema zakonu rok usklađenja godinu dana?

1.MAJ već više od godinu i pol dana implementira sustav potreban za naplatu po volumenu. Na sva vozila je montirana oprema. Sustav je proteklih šest mjeseci testiran i na svim posudama postavljeni su čipovi. Na računima za srpanj korisnici usluga dobit će ispis o količini preuzetog otpada na mjesečnoj razini.

Količinu miješanog otpada možemo smanjiti odvajanjem iskoristivog otpada, no kako da ga odvajamo?

Nabava infrastrukture za odvajanje otpada je u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, stoga nije ujednačena na cijeloj Labinštini. Cjeloviti sustav zamišljen je tako da korisnici u obiteljskim kućama imaju posebne vlastite posude za odvajanje papira i kartona te plastične i metalne ambalaže, a da koriste namjenske vrećice za odvajanje stakla. Radi se o sustavu kojeg popularno nazivamo „od vrata do vrata“. Građani te posude i vrećice, kao ni odvoz, ne plaćaju. Zapravo, odvajanjem korisnog otpada smanjuju količinu miješanog komunalnog otpada i time sami sebi stvaraju preduvjete da osiguraju manje iznose računa za odvoz miješanog komunalnog otpada. Ondje gdje nije uveden sustav „od vrata do vrata“ (naročito u urbanim dijelovima gdje su višestambene zgrade te bi takvo što bilo neracionalno) osigurava se mreža tzv. „zelenih otoka“. Na javnu površinu postavljaju se veći kontejneri za odvajanje otpada, a namijenjeni su za jednu ili više zgrada. Na taj način svi korisnici imaju priliku odvajati otpad i tako proizvoditi manje količine miješanog komunalnog otpada. Osim toga, korisnicima će biti omogućeno da zatraže kompostere ukoliko žele odvajati kompost.

Što je sa biootpadom?

Treba znati da nije sav otpad organskog podrijetla isti. Jedan dio može se kompostirati, dok za drugi dio to nije moguće (primjerice, ostaci hrane) i on se zbrinjava zajedno sa miješanim komunalnim otpadom. Korisnici iz obiteljskih kuća mogu zatražiti kompostere, a za višestambene zgrade planiramo provođenje pilot projekt kojim želimo iznaći odgovarajući način kompostiranja i za takve korisnike. Svako pravilno kompostiranje je dobrodošlo. U budućnosti planiramo izgraditi kompostanu na lokaciji Cere, a usporedo s time bi korisnicima omogućili odvojeno prikupljanje biootpada.

Gdje odlagati glomazni otpad i posebne kategorije otpada?

Svaki korisnik iz kategorije građanstva ima pravo na besplatno zbrinjavanje 1 m3 glomaznog otpada godišnje. Potrebno je kontaktirati 1.MAJ, a 1.MAJ će u razumnom roku preuzeti otpad. Napominjemo da građani imaju pravo sami dovesti glomazni otpad na reciklažno dvorište (Pulska bb, na Starcima u Labinu) i u željenim količinama. Na reciklažno dvorište građani također mogu donijeti veće količine zelenog otpada, električni i elektronički otpad, tekstil, stakla, jestiva i motorna ulja, gume, baterije, akumulatore, drugi krupni otpad…

 

Dodatak: