Stigli novi polupodzemni kontejneri

Danas su na skladište 1.MAJ-a dostavljeni polupodzemni kontejneri, a uskoro će biti postavljeni na planiranim lokacijama. Polupodzemni kontejneri za miješani komunalni otpad postaviti će se na postojećim lokacijama u Ulici Zelenice (iza SC “Franko Mileta”), na Katurama (Prilaz Vala i Istarska ulica) te u Prtlogu gdje će se također postaviti i tri polupodzemna kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada (plastična i metalna ambalaža, papir i karton te staklo).

Kontejneri za miješani komunalni otpad imati će bubnjeve za mjerenje količine otpada te će ih moći koristiti samo okolni stanari kojima će se dodijeliti kartice za korištenje.