Raspored odvoza selektivnog otpada za srijedu 14.11.2018.

Sutra (srijeda, 14.11.2018.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Kapelica – u smjeru ex trgovine do konobe “Morčaki”,
  • Salakovci
  • Marcilnica
  • Vinež – od Doma kulture “Riko Milevoj” do Viškovići.