Raspored odvoza selektivnog otpada za četvrtak 15.11.2018.

Sutra (četvrtak, 15.11.2018.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Vinež: od raskrižja Kožlje do Doma kulture “Riko Milevoj”, uključujući Storo selo, Nove zgrade i relaciju Vinež-Marciljani (Juraji),
  • Labin: ulice Karla Kranjca, Rudarska i Antona Selana.