Raspored odvoza selektivnog otpada za četvrtak 22.11.2018.

Sutra (četvrtak, 22.11.2018.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Rabac: ulice Jadranska, Slobode, Giuseppine Martinuzzi, Istarska,
  • Principi,
  • Starci.