Raspored odvoza selektivnog otpada za petak 23.11.2018.

Sutra (petak, 23.11.2018.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Presika,
  • Rogočana,
  • Kranjci.