Raspored odvoza selektivnog otpada za subotu 24.11.2018.

Sutra (subota, 24.11.2018.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • naselje Raša,
  • Štrmac.