Operativni plan Zimske službe 2018.-2019.

Gradonačelnik Grada Labina Valter Glavičić donio je 14. studenog 2018. godine Operativni plan rada zimske službe u zimskom razdoblju 2018.-2019.  godine za područje Grada Labina.

Pod Zimskom službom podrazumijeva se organizacija i provođenje radova neophodnih za održavanje prohodnosti nerazvrstanih cesta i sigurnog odvijanja prometa u zimskim uvjetima koji je određen posebnim propisima. Radove Zimske službe za nerazvrstane ceste na području Grada Labina za 2018.-2019.  godinu izvodit će trgovačko društvo 1.MAJ d.o.o., Labin.

Operativnim planom zimske službe obuhvaćeno je cca 77 kilometara nerazvrstanih cesta i ulica za  raljenje i posipavanje. Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima izvodi se u III stupnja pripravnosti i dvije razine prioriteta. Zimsku službu nije moguće organizirati na način da se na svim ulicama i cestovnim pravcima djeluje istovremeno, zato je prema Operativnom planu održavanja utvrđen redoslijed posipavanja i uklanjanja snijega, a prema tom redoslijedu sve ulice i cestovni pravci svrstani su u dva prioriteta. Ekipa zimske službe operativno djeluje iz mjesta pripravnosti, ujedno i baze zimske službe, na lokaciji Uprave i parkirališta trgovačkog društva 1.MAJ-a d.o.o., Labin, Vinež 81.

Zimska služba ima organizirano stalno 24 satno dežurstvo putem:

a) rukovoditelj Klaudio Bastijanić: mobilni telefon: 098 758 973 (int. 2303),  kućni: 052 858 110,

b) zamjenik rukovoditelja Dorijano Bažon: mobilni telefon:   091 480 2962 (int. 2306) kućni:   052 853 119.