Raspored odvoza selektivnog otpada za petak 30.11.2018.

Sutra (petak, 30.11.2018.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Vinež: od raskrižja za Snašići do Bohki,
  • Ladenci,
  • Marciljani.