Raspored odvoza selektivnog otpada za srijedu 5.12.2018.

Sutra (srijeda, 5.12.2018.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Rabac: ulice Raška, Omladinska, Opatijska, Lošinjska, Creska, Idrijska, Medulinska, Učka, Plominska i Rudarska, Obala Maršala Tita, Gornji Rabac.