Raspored odvoza selektivnog otpada za subotu 8.12.2018.

Sutra (subota, 8.12.2018.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Štrmac,
  • naselje Raša.