Raspored odvoza selektivnog otpada za četvrtak 13.12.2018.

Sutra (četvrtak, 13.12.2018.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Vinež: raskrižje Kožlje – Dom kulture “Riko Milevoj”, uključujući Storo selo, Nove zgrade i cestu Vinež – Marciljani (Juraji),
  • Labin: ulice Karla Kranjca, Rudarska i Antona Selana.