Raspored odvoza selektivnog otpada za utorak 18.12.2018.

Sutra (utorak, 18.12.2018.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PAPIR I KARTON (“plave vrećice”):

  • sva naselja Grada Labina,
  • naselje Raša.