Ovaj tjedan mobilno reciklažno dvorište u Pićnu

Općina Pićan organizirala je postavljanje mobilnog reciklažnog dvorišta na svom području za ovaj tjedan, a raspored je sljedeći:

  • Sv.Katarina (kod trafostanice): 17. i 18. prosinca 2018.,
  • Most Pićan: 20. i 21. prosinca 2018.

Radno vrijeme je od 9,00 do 16,00 sati.

Putem mobilnog reciklažnog dvorišta omogućava se prikupljanje većeg broja različitih vrsta otpada kao što su papir i karton, ambalaža od plastike, metala i stakla, ostala plastika, staklo i metali, tekstil, baterije i akumulatori, lijekovi, boje, tinta, ljepila, smole, otpadna ulja (i jestiva i motorna), metalna ambalaža pod tlakom, ambalaža od opasnih tvari, EE otpad, fluorescentne i štedne žarulje, glomazni otpad. Na mobilnom reciklažnom dvorištu na raspolaganju je djelatnik zadužen za prihvat otpada od strane građana i njegovo vaganje te odlaganje u za to namijenjene posude.