Raspored odvoza selektivnog otpada za 24.12.2018.

 

Sutra (ponedjeljak, 24.12.2018.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Gondolići,
  • Kanfarelići,
  • Breg Ivanovci,
  • Kapelica: smjer Breg Ivanovci – ex trgovina, te oba smjera od ex trgovine do Labina.

PAPIR I KARTON (“plave kante”):

  • Nedešćina.