Raspored odvoza selektivnog otpada za 26.12.2018.

Sutra (srijeda, 26.12.2018.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Kapelica: smjer ex trgovina – ex konoba “Morčaki”,
  • Salakovci,
  • Marcilnica,
  • Vinež: od Doma kulture “Riko Milevoj” do Viškovići.