Raspored odvoza selektivnog otpada za 3.1.2019.

Sutra (četvrtak, 3.1.2019.) prikuplja se na sljedećim lokacijama:

PLASTIČNA I METALNA AMBALAŽA (“žute kante”):

  • Rabac: ulice Jadranska, Slobode, G. Martinuzzi i Istarska,
  • Principi,
  • Starci.