Rekonstrukcija ribarnice u Labinu

Početkom 2019. godine pristupilo se izradi projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju ribarnice u sklopu gradske tržnice u Labinu. Ovaj projekt trebao bi rezultirati obnovom krova, unutarnjih instalacija, i površina, promjenom ulaznih vrata, te opremanjem ribarnice komorama, ledomatom, novim vagama, inoks pultovima i sl. Za financiranje projekta planira se prijava na bespovratna EU sredstva putem natječaja lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Alba“ sa predviđenim intenzitetom sufinanciranja od 100%, a po prvim procjenama projekt će vrijediti više od 1.100.000 kuna.